logo-groot

CONTACTGEGEVENS


Petra van der Horst
Massagetherapeut

Telefoon: 06-44 49 29 82
E-mail: massage@petravanderhorst.nl
KVK: 62942603
Adres: Tulpenlaan 13, 2121SB Bennebroek

JOUW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke
en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
  naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie, je gegevens zijn dan geanonimiseerd.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
  zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik eerst informeren en expliciet
om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA


Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door een zorgverzekeraar gevraagd worden.

 • Je naw gegevens.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving zoals bijvoorbeeld ‘Holos Massage’.
 • De kosten van het consult.